ZBIVANJA

 

 

 

POZIV NA PREDAVANJE I SURADNJU

Ovaj digitalni uradak zamjenjuje "papirnati" poziv na predavanje i diskusiju na temu može li se nešto novo i kvalitetno napraviti u hrvatskom sportu danas, imajući u fokusu srednjoškolsku i stariju populaciju. Ideja za ovaj poziv leži u dubokom uvjerenju autora da je to moguće. Želite li više detalja o pojedinim elementima ove inicijative pogledajte detalje koji stoje iza linkova u lijevom stupcu.

CILJ PREDAVANJA

Dati sažet prikaz jednog viđenja problema vezanih za sport kod većine mlade populacije i ponuditi neke ideje za njihovo nadilaženje. O samim ciljevima po pitanju aktivnosti pogledajte više u odjeljku Planirane aktivnosti.

PROBLEMI U SPORTU

Naravno, pod problemima u sportu ne mislim na sve moguće probleme, kako od organizacijskih, preko financijskih do .... već na probleme koji leže u domeni da li će se neki mladi sportaš razviti u vrhunskog igrača odnosno što će napraviti sa svojim životom da se nakon sportske karijete uključi u kvalitetan život, te što je moguće učiniti da sport bude u funkciji većih vrijednosti a ne sam sebi svrhom.

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

NASLOV TEME

Odgovarajući tekst...

KOME JE NAMIJENJEN

a) Nastavnicima tjelesnog odgoja i zdravstvene kulture u srednjim i osnovnim školama.

b) Nastavnicima ostalih predmeta a koji su aktivno uključeni u neku sportsku aktivnost sa svojim učenicima.

c) Nastavnicima koji pokušavaju riješiti probleme svojih učenika kao što su: slabo učenje, loše vladanje, emocionalni i psihološki problemi.

d) Ovladati s barem četiri svjetska jezika u mjeri da se svaki od mladića s lakoćom može služiti literaturom i tečno govoriti odabrane jezike.

e) Roditeljima koji djecu s velikim ambicijama u sportu, odnosno koji imaju neki od problema kao što su učenje, vladanje, emocionalni i psihološki problemi. 

f) Sprotskim trenerima

MJESTO I VRIJEME PREDAVANJA

Za sada mjesto i vrijeme nisu definirani. Imamo nekoliko opcija ostajemo otvoreni za sugestije po pitanju vremena i mjesta. Ukoliko se služite elektroničknom poštom molim Vas da mi (na Darko Ercegović)